Svetové stretnutie rodín začína v Dubnici

V nedeľu 10. decembra o 16:00 pozývame rodiny na spoločné stretnutie v Katolíckom dome. Je to ponuka na posilnenie vzájomných vzťahov medzi rodinami, ktoré sú pravidelne späté zo životom farnosti.

(Prípravný tím stretnutia v Dubnici nad Váhom)

Pozvanie sa však týka aj tých rodín, ktoré akoby „vzdialenejšie“ od farského spoločenstva, ale rovnako potrebujú posilu a povzbudenie pre plnenie veľkého poslania, ktoré im Boh zveril.
Bližšie informácie nájdete na oficiálnej stránke Svetového stretnutia rodín: www.ssr2018.sk.