Skončili sme na Havaji?

IMG_5718

Náhrdelník z kvetov, plnené melóny ovocím a tradičné Mojito. Toto všetko čakalo na návštevníkov posledného júnového animovaného piatku na saleziánskom ihrisku za kostolom. Pri vstupe dostal každý zúčastnený spomínaný náhrdelník, a potom podľa vlastného gusta si mohol vybrať aktivitu, na ktorú sa cítil. V ponuke bol oddych v sieti, chytanie rýb v bazéne, alebo balancovanie s kruhom, tzv. hulahoop. Veľkým lákadlom bol bar s nápojmi v havajskom štýle a podliezanie tyče nazývané limbo, do ktorého sa neváhali zapojiť saléziáni či saleziánky. Predviesť sa mohli aj speváci, pre ktorých bolo nachystané karaoke. Večer sa niesol v pokojnom duchu a radosti. Akcia sa končila až za tmy, záverečným požehnaním a poďakovaním usporiadateľom za ich celoročnú vytrvalú prácu. Svojim úsilím priniesli oživenie do nášho strediska. Treba veriť, že posledný animovaný piatok v tomto školskom roku nebude úplne posledným. Otázka teda smeruje na mladých: „Skončili sme teda na Havaji?“

(Marek Hudec)