SEN, KTORÝ PODNECUJE K SNÍVANIU

JANUÁR NEVYHLÁSENÝ SALEZIÁNSKY MESIAC.


Vďaka niekoľkým spomienkam a sviatkom na svätcov saleziánskej rodiny má mesiac január saleziánsky nádych všade tam, kde žije saleziánska rodina.
Liturgické slávenia, oslavy, stretnutia, deviatniky pomáhajú vytvárať viditeľné spoločenstvo okolo bl. Lauri, bl. Títusa Zemena, Svätého Františka Saleského
a svätého don Bosca.
Ani tohto roku nie sme v Dubnici n. Váhom výnimkou. Zároveň sme začali rok vďačnosti za prítomnosť saleziánov na Slovensku. V tejto optike sa stal január nie ďalšou epizódou, ale začiatkom intenzívne prežívaného roka vďačnosti. Vyjadrením vďačnosti za Božie dary je ich prijatie a spolupráca s Božou milosťou, ktorá sa aj takto prejavuje.

Máme sa stať ako saleziánska rodina – stále viac a viac Božím darom pre Cirkev.


FESTA DON BOSCO


Aj tento rok vonkajším vyjadrením našej vďačnosti za dona Bosca bola okrem slávenia slávnostnej liturgie festa v katolíckom dome. Má už na Slovensku svoju dlhoročnú tradíciu. Jednotlivé skupiny sa podelili príspevkom so svojimi priateľmi, rodičmi. Tance, piesne, hudobné príspevky vystriedala scénka miništrantov, ktoré nám pripomenulo „don Boscové povolanie“ v jeho sne z 9 rokov.

A spoločné stretnutie sa zakončilo spoločným agape.

V kostole svätého Jána Bosca nám v stredu pri svätej omši slávnostný kazateľ don Stanislav Hurbanič predstavil perspektívu tohoročného hesla. Snívať svoj sen vďaka podnetu snívania dona Bosca. Predstavil to na príklade troch snov dona Bosca. Ukázal, že takéto snívanie znamená v skutočnosti nechať sa viesť Božou Prozreteľnosťou.