Oznamy: 5. nedeľa v Cezročnom období – 4. február 2024

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Agáty, panny a mučenice.
V utorok je spomienka sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov.
Vo štvrtok je ľubovoľná spomienka sv. Jozefíny Bakhity, panny. Je to svetový deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi.
V sobotu je spomienka sv. Školastiky, panny.
Budúca nedeľa je 6. nedeľou v Cezročnom období. Je to aj svetový deň chorých. Sviatosť pomazania chorých budeme udeľovať v našej farnosti s bratmi kapucínmi počas ľudových
misií.

  1. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do príprav a osláv sv. Jána Bosca.
  2. Dnes o 15.00 hod. je v Kostole sv. Jakuba korunka Božieho milosrdenstva.
  3. V stredu je maxistretko všetkých birmovancov o 18.50 hod. v Katolíckom dome.
  4. V piatok je duchovná obnova mladých o 19.15 hod. a mládežnícka sv. omša na jej záver o 20.15 hod.
  5. V sobotu je ples Cirkevnej školy a v nedeľu pozývame deti s rodičmi na rodinný karneval v Kaťáku o 15.30 hod. Viac informácií nájdete na plagáte.
  6. Budúci pondelok 12. februára v rámci národného týždňa manželstva bude v Kostole sv. Jakuba o 18.00 hod. sv. omša s obnovou manželských sľubov a požehnaním tehotných mamičiek.
  7. O dva týždne v piatok a sobotu bude swap – výmena oblečenia v Kaťáku. Viac informácií nájdete na plagáte.
  8. Počas jarných prázdnin budú duchovné cvičenia pre chlapcov a dievčatá (stredoškolákov) a jarný prímestský tábor (prvý stupeň ZŠ).
  9. O päť týždňov do našej farnosti a diela zavítajú bratia kapucíni na ľudové misie, ktoré sa uskutočnia v dňoch 8. – 17. marca 2024. Bude to milostivý čas pre celú našu farnosť i mesto. Pozývame vás zapojiť sa do duchovnej prípravy a premodliť misie osobne, v našich rodinách i v kostoloch. Pri východe z kostola si môžete zobrať obrázok našej Panny Márie s modlitbou, ktorú sa budeme modliť aj na záver ruženca pred sv. omšami.