Pripomíname si prvé výročie smrti don Jozefa Kosmála

Don Jozef Kosmál prišiel do Dubnice nad Váhom 1. novembra 1995. Na začiatku učil štyri roky učňov náboženstvo. Dlhý čas viedol ako delegát saleziánov, spolupracovníkov.  Založil Združenie Márie Pomocnice –ADMA 14.februára 2015.

„Ďakujem Pánu Bohu za všetko dobré, čo mi dal, za to, že som sa stal saleziánom, že som sa stal kňazom, a že som mohol pracovať na spáse duší. Modlím sa za šťastný koniec môjho života. Vyprosujem pomoc svojim spolubratom, aby zachránili mnoho duší pre Božie Kráľovstvo,“ napísal Jožko  v svojom životopise.                                                              

My, jeho bývalí farníci spomíname na Jožka, ako na dobrého kňaza zapáleného pre saleziánske dielo, ktorému bol verný do posledného dňa svojho života. 

Nech ho dobrý Pán Boh odmení za všetko, čo pre nás Dubničanov urobil. Odpočinutie večné daj mu pane a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji.

Zuzana Čepelová