Prímestský tábor

Prihlášku si môžete stiahnuť tu: PT-prihlaska-2022

Ak sa vám nepodarí stiahnuť prihláška, môžete ju stiahnuť cez nasledujúci odkaz: https://dca.sclaura.sk/2022/05/05/primestsky-tabor-pre-3-7-rocnik/