Prímestský tábor NARNIA

Narnia 5den 10

Ranný pútnik zakotvil u sestier saleziánok

V dňoch 11.-15. júla 2016 sa uskutočnil letný prímestský tábor v Dubnici nad Váhom. Zodpovedné zaň boli sestry saleziánky zo SCVČ Laura. Začiatok každého dňa bol vždy ráno o 9:00 a koniec o 16:00. Ten prvý patril uvítaniu detí na tábore a úvodu do deja, ktorý bol tentokrát inšpirovaný filmom „Narnia – Dobrodružstvo lode Ranný pútnik“.

Narnia 5den 20

Pre deti boli prichystané rôzne hry ako puzzle, pexeso, vedomostný kvíz, ale aj hra s názvom „piráti“ , kde sa deti mohli do sýtosti vybehať.  V utorok bol naplánovaný výlet na kúpalisko v Nemšovej. Pre zlé počasie sa výlet nevydaril. Deti však neboli ukrátené o naplánované aktivity, ktoré sa tak prispôsobili na prostredie oratória. Streda sa niesla v podobe doobedných stanovíšť. Poobedie bolo rozdelené pre chlapcov a dievčatá , kde si obidve skupiny prišli na svoje. Štvrtok bol opäť prispôsobený  výletu, čo znova skomplikovalo počasie. Tento raz sa ale prehliadka Budatínskeho hradu neodkladala a všetci sa bezpečne dostali tam aj naspäť.

Narnia 4den 04

Piatok to celé zakončil taktiež stanovišťami a veľkou hostinou s celotáborovou hrou. Počas všetkých dní boli hrané scénky, v ktorých účinkovali preoblečení hlavní hrdinovia filmu a zároveň aj moderátori tábora. Nikdy nechýbalo voľno a čas na oddych. Cez obed bol v ponuke aj bufet. Tam si deti mohli kúpiť napríklad cukrovú vatu alebo nanuk. Tradične fungovala aj lauratombola  a táborová pošta. Na konci boli odmenené všetky deti i animátori. Aj keď heslo minulých prímestských táborov „na tábore nikdy neprší“ teraz neplatilo, ukázalo sa, že s dobrou vôľou a dobrým spoločenstvom sa dá vytvoriť niečo pre druhého aj napriek tomu, že plány nevychádzajú. Usmiate tváre detí boli toho dôkazom. Preto vďaka Bohu za všetkých, čo prispeli k tomuto dielu pre dobro detí.

(animátor Marek Hudec)