Posledné MAXI-stretko miništrantov v tomto šk. roku

Naši mladí i starší miništranti sa opäť stretli, aby spolu zažili posledné MAXI stretnutie miništrantov v tomto školskom roku.

Tentoraz pre miništrantov boli pripravené MAXI úlohy a hry. Najprv si zahrali hru palma, pri ktorej využívali zručnosť, prácu v tíme, trpezlivosť, obratnosť a rýchlosť. Po tejto pútavej hre si zahrali futbal, ktorý sa všetkým páčil najviac. Po zábave na nich čakal napínavý a hlavne poučný MAXI kvíz. Pomocou neho si zopakovali názvy liturgických predmetov a naučili sa, ako sa má miništrant správať pri svätej omši. Taktiež ako obvykle tu nechýbal ani chutný koláč od saleziánov.

K tomuto stretnutiu sa vyjadril istý animátor: „Stretko sa mi páčilo, lebo sme mali veľa pohybu. Najviac sa mi páčil futbal, na ktorý sa chytili aj chlapci. Myslím si, že to bolo pekné stretnutie na záver. Zachovalo si rovnaké hodnoty ako počas minulých stretnutí.“

(Jaro Minárik)