Ponuky z Cirkevnej školy

Na obrázkoch nižšie nájdete ponuky z Cirkevnej školy ma tieto tri podujatia:


Deň otvorených dverí


Zápis MŠ


Zápis 1.ročník ZŠ