Pasovanie žiačikov – prváčikov

15. októbra, v krásnu slnečnú nedeľu, sa v Kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom počas detskej svätej omše odohral kráľovský obrad pasovania žiačikov – prváčikov zo ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia.

Svätá omša bola od prvých tónov úvodnej piesne zdobená slávnostne vyobliekanými prvákmi sediacimi v prvých radách pred oltárom. Tí sa, ako zodpovední školáci, podieľali na speve, hlásili sa na otázky kňaza počas kázne a s radosťou si utekali po požehnanie počas svätého prijímania.
V závere svätej omše ich čakala veľká sláva, keď dnu vstúpili kráľ s kráľovnou a všetkých pozvali dopredu, aby ich mohli osloviť po mene a pasovať veľkým mečom na naozajstných prvákov. Zároveň im odovzdali pripravené šerpy. Každý prváčik a každá prváčka boli po obrade povzbudení spoločným potleskom.
Ďakujeme vedeniu cirkevnej školy za milý obrad, ktorý sa opakuje v každú jeseň a prináša našim najmenším žiakom pocit toho, že sú na škole vítaní a prijatí s láskou.
Za vďačných rodičov,
Petra Babulíková