Oznamy na 7. veľkonočnú nedeľu – 21. máj 2023

Liturgický kalendár:
V pondelok je ľubovoľná spomienka sv. Rity z Cascie, rehoľníčky.
V stredu je slávnosť Panny Márie Pomocnice Kresťanov. Slávnostnú sv. omšu o 18.00 hod. v Kostole sv. Jakuba bude predsedať don Peter Ondrej, salezián pôsobiaci v Žiline.
V piatok je spomienka sv. Filipa Neriho, kňaza.
Budúca nedeľa je slávnosťou Zoslania Ducha Svätého – Turíce.

  1. Dnes je zbierka na katolícke masmédiá.
  2. Dnes vás pozývame na deň farnosti z príležitosti sviatku Panny Márie Pomocnice.
    O 15.00 hod. začíname vo farskej záhrade s programom, po ktorom bude priestor na občerstvenie, rozhovory, stretnutia a hry pre deti a rodiny. Prosíme mamy a babky o niečo sladké alebo slané pod zub. Chceme aj takto budovať našu farnosť ako rodinu, v ktorej sa poznáme a radi stretávame.
  3. V piatok pristúpia k sv. zmierenia deti, ktoré budú mať v sobotu slávnosť 1. sv. prijímania o 9.00 a 11.00 hod. Sprevádzajme ich a ich rodiny modlitbou.
  4. V piatok je po mládežníckej sv. omši ponuka Kaťáku pre rodiny.
  5. Prehľad letných podujatí, ktoré organizujeme spolu so sestrami saleziánkami a našimi animátormi nájdete na plagátoch a našom webe. Začíname aj prihlasovanie na tábory. Prihlášky nájdete na našom webe www.saldub.sk v nasledujúcich dňoch, ale aj dnes na Dni farnosti.
  6. Sobášne náuky začínajú v našej farnosti v sobotu 27. mája o 9.00 hod. v Katolíckom dome. Rozpis nájdete na nástenke.
  7. Prijímanie detí do materskej školy sv. Dominika Savia pokračuje až do 31. mája 2023. Tešíme sa na vás.