Oznamy na 5. Veľkonočnú nedeľu – 29. apríl 2018

Liturgický kalendár:
V utorok je ľubovoľná spomienka sv. Jozefa robotníka.
V stredu je spomienka sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi.
Vo štvrtok je sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov.
Piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedáme ako obvykle.
V sobotu bude fatimský ruženec po rannej sv. omši, ktorá bude o 7.30 hod.

1. Pozývame mužov od 18 rokov osláviť spomienku sv. Jozefa robotníka spoločnou prácou, modlitbou i oddychom na našej saleziánskej chate v Slavnickom Podhorí. Bližšie informácie nájdete na plagáte.
2. V sobotu 5. mája bude v areáli Kostola sv. Jána Bosca podujatie pre chlapcov a dievčatá do 18 rokov „Savio Race“. Prihlásiť sa môžete online na www.saldub.sk.
3. Pozývame deti do letného pobytového tábora a prímestského tábora. Všetky informácie sú na našej stránke. Prihlášky sú aj na stolíku.
4. Na budúci víkend bude v Rajeckých Tepliciach púť k sv. Gianne. Súčasťou bude aj benefičný koncert. Podrobnejší oznam je na výveske.
5. Púť na Butkov bude 19. mája. Z Dubnice pôjde autobus spred kostola o 13.45 hod. Podrobnejší oznam je na výveske.