Oznamy na 5. pôstnu nedeľu – 2. apríl 2017

Liturgický kalendár:

V piatok je prvý piatok v mesiaci. V týždni spovedáme len obmedzene, nakoľko sú už v tomto týždni spoločné spovede v dekanáte. U nás bude spoločná spoveď v sobotu doobeda od 10.00 do 12.00 hod. a pobede od 15.00 do 17.00 hod. Prosíme, aby ste využili predovšetkým tento čas na prijatie sviatosti zmierenia.

V Prejte budeme spovedať v piatok doobeda od 10.00 do 11.00 hod. a poobede od 15.00 do 16.00 hod. Sv. omša bude o 16.00 hod.

 

1. Dnes bude Korunka Božieho milosrdenstva na Kalvárii po križovej ceste. V kostole Korunka nebude.

2. Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia oznamuje, že zápis do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční 25. – 26. apríla 2017 od 15.00 do 17.00 hod. v priestoroch školy. Zápis do MŠ prebieha od 1.4 do 15.5. 2017. Vypísané žiadosti treba odovzdať na sekretariát školy. Zo stolíka si môžete zobrať prospekt o škole a zápise. Viac informácii nájdete aj na internetovej stránke školy. Prosíme, aby ste využili možnosť zapísať svoje dieťa do našej školy, nakoľko škola poskytuje kvalitné vzdelanie a výchovu v duchu katolíckej viery (práve dnes 2.apríla je 175 rokov od narodenia sv. Dominika Savia…).

3. Pomazanie chorých v kostole budeme udeľovať o týždeň, t.j. v pondelok 10.4. pri večernej sv. omši.

4. Kto ešte nemá Farské zvesti, môže si zobrať zo stolíka. Cena je 50 centov. (Nájdete v nich, okrem iného aj termíny Veľkonočných slávení).

5. Na budúcu nedeľu bude zbierka na nový kostol.