Oznamy na 3. pôstnu nedeľu – 12. marec 2023

Liturgický kalendár:
Budúca nedeľa je 4. pôstna nedeľa – nedeľa radosti.

  1. Dnes o 15.00 hod. vás pozývame na Kalváriu na krížovú cestu. Počas týždňa sa krížové cesty modlíme v piatky o 17.15 hod. v Kostole sv. Jakuba a 18.15 hod. v Kostole sv. Jána Bosca.
  2. Dnes je aj marcové stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a sviatostný život v obvyklých časoch.
  3. V utorok je Deň otvorených dverí na našej Základnej škole s materskou školou sv. Dominika Savia od 10.00 do 16.00 hod. s prezentáciou aktivít školy, možnosťou navštíviť našu MŠ a oboznámiť sa s priestormi ZŠ, zažiť otvorené vyučovacie hodiny a spoznať kolektív školy.
  4. Vo štvrtok pokračujeme s ponukou katechéz Púšť uprostred mesta, každý štvrtok o 19.00 hod. v kostole sv. Jána Bosca. Nasledujúca téma bude o ťažkostiach v modlitbe – o roztržitosti, suchopárnosti a pokušeniach.
  5. Z piatka na sobotu je  prípravkárska a animátorská chata. Prihlasovanie je do utorka.
  6. Duchovné cvičenia dospelých budú v dňoch 24. – 26. marca v penzióne Bystrík v Čičmanoch. Sú duchovnou ponukou otvorenou pre všetkých dospelých, ktorí chcú byť v tichu a počúvaní Božieho slova. Prihlásiť sa môžete v sakristii s odovzdaním zálohy do budúcej nedele. Viac info nájdete na nástenke.
  7. Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste sa rozhodli alebo ešte rozhodujete podporiť našu prácu s deťmi a mládežou 2% z dane. Tlačivá nájdete na stolíkoch alebo na našej web stránke www.saldub.sk.