Oznamy na 28. nedeľu cez rok – 9. október 2022

Liturgický kalendár:
V sobotu je spomienka svätej Terézie od Ježiša (z Avily), panny a učiteľky Cirkvi.
Budúca nedeľa je 29. v období cez rok.

  1. Dnes (v nedeľu) pápež František vyhlásil za svätého nášho spolubrata koadjútora – rehoľného brata saleziána Artemide Zattiho. Ďakujeme Bohu za tento dar.
    Dnes o 15.00 hod. je Šarkaniáda na lúke pri kostole sv. Jána Bosca.
  2. V stredu je druhé Maxistretko birmovancov o 19.00 hod. v Katolíckom dome. Boli pozvaní prijať sv. zmierenia, aby mohli pristupovať k sv. prijímaniu a neboli len divákmi na eucharistickej hostine.
  3. V piatok je mládežnícka sv. omša ako zvyčajne o 19.00 hod., na ktorú v druhý piatok v mesiaci budú prichádzať aj birmovanci. Po nej bude animovaný piatok pre všetkých mladých v Kaťáku.
  4. Budúcu nedeľu bude stretnutie s rodičmi a deťmi, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie. Presný čas dostanú mailom.
  5. Zriaďovateľ Žilinská diecéza, vyhlásil 30. septembra pre našu školu s materskou školou sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky. Žiadosti je možné posielať do 28. októbra. Viac info na nástenke alebo našej webovej stránke www.saldub.sk.
  6. Diecézna charita Žilina ponúka pracovné miesto vedúceho Centra pre deti a rodiny sv. Filipa Neriho Považská Bystrica. Viac info na nástenke.