Oznamy na 27. nedeľu cez rok – 2. október 2022

Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka svätého Františka Assiského.
V stredu je spomienka svätej Faustíny Kowalskej, panny.
V piatok je spomienka Ružencovej Panny Márie.
Budúca nedeľa je 28. v období cez rok.

  1. Dnes o 15:00 hod. je miništrantské stretnutie v Katolíckom dome a tiež o 15.00 hod. slávnostná Korunka Božieho milosrdenstva s možnosťou uctiť si relikviu sv. Faustíny Kowalskej.
  2. Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedáme od 17.00 hod. vo štvrtok a piatok.
  3. Na 1. piatok bude sv. omša pre školu v kostole sv. Jakuba v novom čase, výhodnejšom pre školu o 7.50 hod.
  4. Duchovná obnova mladých bude v piatok o 19.00 hod. a mládežnícka sv. omša na jej záver o 20.15 hod.
  5. Chrámový zbor bude raz za mesiac spievať pri nedeľnej liturgii. Budúcu nedeľu to bude o 10.00 hod. v kostole sv. Jána Bosca.
  6. V nedeľu o 15.00 hod. vás spolu s našou školou a škôlkou sv. Dominika Savia pozývame na Šarkaniádu pri kostole sv. Jána Bosca o 15.00 hod. Viac info na plagáte.
  7. Modlitbu sv. ruženca v mesiaci október sa budeme modliť v našich kostoloch vždy 30 minút pred večernými sv. omšami a ráno ako obvykle.
  8. Upravujeme čas sv. omše v novom kostole sv. Jána Bosca v nedele z 11.00 hod. na 11.15 hod., aby bolo trochu viac času medzi sv. omšami. A teda v kostole sv. Jána Bosca budú v nedele sv. omše o 8.00, 10.00, 11.15 a 19.00 hod.
  9. Zriaďovateľ Žilinská diecéza, vyhlásil 30. septembra pre našu školu s materskou školou sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky. Žiadosti je možné posielať do 28. októbra. Viac info na nástenke alebo našej webovej stránke www.saldub.sk.
  10. V tomto týždni začneme prerábku toaliet pri farskom kostole sv. Jakuba, ktorá bude trvať asi 3 týždne. Dovtedy bude k dispozícii náhradná mobilná toaleta. Ďakujeme za pochopenie.