Oznamy na 25. nedeľu cez rok – 20. september 2020

Liturgický kalendár:
V pondelok je sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu.
V utorok je bl. Jozefa Calasanz , kňaza a spoločníkov, mučeníkov.
V sobotu je sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov.

  1. V sobotu bude vo farnosti birmovka. Birmovať príde vikár Mons. Marek Hriadeľ. Birmovanci prídu na spoveď v piatok o 16.00 hod. Môžu prísť aj birmovní rodičia a príbuzní. Kto môže, nech sa vyspovedá aj v týždni. Sv. omša s udelením sviatosti birmovania bude v sobotu o 10.30 hod.
  2. Zbierka na Svätú zem, ktorá sa konala minulú nedeľu vyniesla 1540 €. Pán Boh zaplať!
  3. Na budúcu nedeľu bude 8. ročník výstupu Titusa Zemana na Veľký Fatranský Kriváň. Podrobnejší oznam je na výveske.