Oznamy na 24. nedeľu cez rok – 11. september 2022

Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka svätého Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi.
V stredu je sviatok Povýšenia Svätého kríža. Na Kalvárii budeme sláviť sv. omšu z príležitosti tohto sviatku v nedeľu 18. septembra o 11.00 hod.
Vo štvrtok je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.
Sv. omše budú v kostole sv. Jakuba: o 7.00, 9.00 a 18.00 hod. V kostole sv. Jána Bosca o 10.00 a 19.00 hod. V Prejte o 8.45 hod.
V piatok je spomienka svätých Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov.
Budúca nedeľa je 25. v období cez rok.

 1. Dnes začíname prípravu na 1. sv. prijímanie prvým stretnutím s deťmi a ich rodičmi. Stretávame sa o 15.30 hod. pred kostolom sv. Jakuba.
 2. Začína tiež príprava na sviatosť birmovania. Chlapci a dievčatá od 1. ročníka SŠ, ktorí majú záujem nech sa po sv. omši predbežne prihlásia v sakristii. Tí, ktorí sa zapísali v sakristii, dostanú mailom možnosť dohodnúť si konkrétny čas osobného stretnutia s pánom farárom don Bohušom Levkom a nemusia čakať pred farou. Ostatní sa môžu prihlasovať tiež cez osobné stretnutie s pánom farárom v týchto časoch na fare: v stredu od 16.00 – 17.30 hod. a v piatok od 14.00 – 16.00 hod. Ďalšie dni a časy prihlasovania oznámime budúcu nedeľu.
 3. Birmovancom, ktorí sa už rok pripravovali, bude vyslúžená sv. birmovania v sobotu o 10.30 hod. v kostole sv. Jakuba otcom biskupom Tomášom Galisom. Vo štvrtok budú mať birmovanci o 19.00 hod. duchovnú obnovu spojenú so sv. zmierenia. Rodičov, birmovných rodičov a príbuzných budeme spovedať v piatok o 16.30 hod. Viac info ste dostali – rodičia aj birmovanci mailom.
 4. V utorok je výročie smrti don Jozefa Kosmála, po večernej sv. omši sa pôjdeme spoločne pomodliť k jeho hrobu.
 5. V piatok po mládežníckej sv. omši, ktorá začína o 19.00 hod. bude stretnutie animátorov a prípravkárov s predstavením roka.
 6. V sobotu o 8.30 hod. bude brigáda spojená s oplotením pri kostole sv. Jána Bosca. Po navrhnutí prednej časti oplotenia, vás budeme informovať o jej vizualizácii i celkovej sume nákladov. Kto by chcel prispieť na oplotenie, môže tak robiť do vyznačenej pokladničky v kostole sv. Jána Bosca.
  Ďakujeme už teraz obetavým mužom a vašej podpore.
 7. Budúcu nedeľu začína spievať detský zbor 100 a 1 ovečka na sv. omšiach o 11.00 v kostole sv. Jakuba. Nácviky budú vždy o 9.30 hod. pred sv. omšou v Katolíckom dome. Pozvané sú všetky deti, dievčatá aj chlapci.
 8. V tomto týždni obnovujeme sv. omše po prázdninovom režime v kostole sv. Jána Bosca. Upravujeme čas sv. omše v stredu na 17.00 hod. ako odpoveď na požiadavku rodín s deťmi a starších ľudí, mať aj jednu sv. omšu skôr a obnovujeme sv. omšu v nedeľu o 11.00 hod. Sv. omše cez týždeň tam budú v utorok, piatok a sobotu o 19.00 hod., v stredu o 17.00 hod. V nedeľu o 8.00, 10.00, 11.00 a 19.00 hod.
 9. Diecézna charita Žilina organizuje zbierku školských pomôcok, ktorá trvá do 15. septembra 2022. Školskými pomôckami, notebookmi alebo tabletmi môžete pomôcť deťom zo sociálne slabších a mnohodetných rodín. Zoznam zberných miest nájdete na stránkach www.charitaza.sk
 10. Ďakujeme všetkým, ktorí pripravovali tohoročnú púť. Tým, čo upratovali kostol a okolie, aranžérke, organistom, kostolníkom, lektorom, miništrantom, technikom, skautom a všetkým Vám, ktorí ste si prišli uctiť našu nebeskú Matku.