Oznamy na 25. nedeľu cez rok – 18. september 2022

O

Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka svätých Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov.
V stredu je sviatok svätého Matúša, apoštola a evanjelistu.
V piatok je spomienka svätého Pia z Pietrelciny, kňaza.
Budúca nedeľa je 26. v období cez rok.

 1. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy a priebehu včerajšej slávnosti birmovky. Chcem ešte poďakovať chrámovému zboru, ktorý sprevádzal našu púť pred týždňom a ktorý má z piatka na sobotu sústredenie na chate. A ďakujeme aj chlapom za včerajšiu brigádu s oplotením.
 2. Dnes o 15.00 hod. je miništrantské stretnutie v Katolíckom dome.
 3. Pokračujeme v zapisovaní na prípravu na sviatosť birmovania. Chlapci a dievčatá od 1. ročníka SŠ, ktorí majú záujem, nech sa po sv. omši predbežne prihlásia v sakristii, dostanú mailom možnosť dohodnúť si konkrétny čas osobného stretnutia s pánom farárom don Bohušom Levkom. Ostatní sa môžu prihlasovať tiež cez osobné stretnutie s pánom farárom v týchto časoch na fare: v pondelok a v utorok od 16.30 do 17.30 hod.
 4. Dospelí, ktorí sa chcú pripraviť na prijatie Iniciačných sviatostí: teda na krst, 1. sv. prijímanie a sv. birmovania, nech sa prihlásia v sakristii.
 5. Vo štvrtok o 19.00 hod., bude v kostole sv. Jakuba Lectio divina, pre tých čo chcú ísť na hĺbku v modlitbe s Božím slovom.
 6. Tešíme sa, že začína spievať detský zbor 100 a 1 ovečka na sv. omšiach o 11.00 hod. v kostole sv. Jakuba.
  Nácviky budú vždy o 9.30 hod., pred sv. omšou v Katolíckom dome. Pozývame aj ďalšie deti, dievčatá aj chlapcov.
 7. Kaťák pre rodiny je novou možnosťou pre rodiny s väčšími deťmi, ktorým chceme raz za mesiac/dva, ponúknuť v piatok po mládežníckej sv. omši priestory Katolíckeho domu na spoločné neformálne stretnutie, pri ktorom môžu rodičia debatovať v našom bare, objednať si pizzu, a deti sa môžu hrať v telocvični. Chceme aj takto podporovať kultúru stretávania v našej farnosti.
 8. Všetkých vás pozývame na otvorené podujatie, ktoré robíme pre celé mesto s názvom Cyklokros, ktorý sa uskutoční v sobotu. Ide o 5. ročník pretekov na bicykloch pri kostole sv. Jána Bosca. Viac info o kategóriách a prihlasovaní nájdete na nástenke. Tešíme sa na vás.
 9. Kto má záujem o kalendár najkrajších chrámov, nájde ho na stolíku s príspevkom za 3€.