Oznamy na 23. nedeľu cez rok – 6. september 2020

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongráca, kňazov a mučeníkov.
V utorok je sviatok Narodenie Panny Márie.
V sobotu je Najsvätejšieho mena Panny Márie.

  1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. O 15.00 hod. bude v kostole Korunka.
  2. Noví birmovanci sa môžu prihlasovať na birmovku aj tento týždeň od utorka do piatka o 17.00 hod.
  3. Sv. omše v utorok o 19.00 hod. v Kostole sv. Jána Bosca budú od tohto týždňa.
  4. Zápis detí do stretiek a krúžkov v Centre voľného času Laura bude v stredu 9. septembra od 15.00 do 17.00 hod.
  5. V sobotu 12. septembra otec biskup pozýva na Diecézne stretnutie veriacich zo všetkých farností, ktorým záleží na obnove života a vzťahov vo farnosti i v našej
    diecéze. Stretnutie začne sv. omšou o 12.00 hod. Na stretnutie sú objednané aj autobusy. Treba sa ale prihlásiť na stránke www.dcza.sk. (Pre farnosť je rezervovaných desať miest).
  6. Na budúcu nedeľu bude zbierka na Svätú zem. (Je to preložená zbierka „Boží hrob“, ktorá sa kvôli korone preložila na nedeľu pred sviatkom Povýšenia Svätého kríža)
  7. Ďakujeme všetkým, ktorí pripravovali tohoročnú púť. Tým, čo upratovali kostol a okolie, aranžérke, organistom, kostolníkom, lektorom, miništrantom, technikom, skautom a všetkým Vám, ktorí ste si prišli uctiť našu nebeskú Matku.