Dubnická mariánska púť

Sobotný program púte začal Fatimským ruženecom o 17.00 hod.


Po ňom nasledovala slávnostná sv. omša na nádvorí kostola.

Hlavným celebrantom bol Mons. Jozef Šelinga, riaditeľ katechetického úradu.


V kázni sa prihovoril veriacim na tému utrpenia a o tom ako ho zvládať a prijímať v živote. Ako vzor nám dal našu nebeskú matku Máriu.


Po sv. omši pokračovala púť procesiou k Mariánskemu stĺpu, kde sme sa po modlitbe Loretánskych litánií zasvätili Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.

Nedeľnú slávnostnú sv.omšu o 10.00 celebroval náš nový direktor don Bohuš Levko.


V kázni rozobral rodokmeň Ježiša Krista spomínaný v evanjeliu. Vykreslil dejiny spásy ako dejin y Božieho milosrdenstva, kde Boh vie v svojom pláne spásy použiť aj hriešnych a nedokonalých ľudí.

Celé znenie kázní si môžte vypočuť v záznamoch sv.omší na našom Youtube kanále.