Oznamy na 23. nedeľu cez rok – 5. september 2021

Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka svätých Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov.
V stredu je sviatok Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie.

 1. Korunka Božieho milosrdenstva bude dnes o 15.00 hod. vo farskom kostole.
 2. Všetkých pozývame na otvorenie našich stredísk Kaťáku a Laury o 15.00 hod. do našej záhrady. V rámci programu bude možnosť zapísať sa na stretká a krúžky.
  Miništranti budú mať svoje 1. maxistretko. Pozývame aj nových chlapcov od 3. ročníka ZŠ zapojiť sa do tejto služby pri oltári.
 3. Vo štvrtok bude v kostole sv. Jakuba kňazská dekanátna rekolekcia. Svätá omša začne o 9.30 hod. a po nej bude adorácia pred Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou. Ste vítaní.
 4. Začali sme prípravu pre birmovancov. Chlapci a dievčatá, ktorí sa chcú pripravovať v nastávajúcom školskom roku na sviatosť birmovania, sa môžu zapisovať osobne na fare. V tomto týždni môžu prísť v stredu a štvrtok od 15.00 do 16.30 hod. Vo štvrtok o 19.00 hod. bude 1. maxistretko nových birmovancov. Starí birmovanci sa stretnú tento týždeň v dňoch ich stretiek.
 5. Tento týždeň začíname aj prihlasovanie na prípravu na prvé sväté prijímanie. Deti v škole dostanú prihlášku. Vyplnené prihlášky sa budú odovzdávať na 1. stretnutí prvoprijímajúcich a rodičov v nedeľu 12. septembra o 16.00 hod.
 6. Pozývame Vás na našu dubnickú mariánsku púť. V piatok dávame do pozornosti sv. omšu o 18.00 hod., ktorú bude celebrovať don Jozef Motýľ, a tiež program pre mladých a rodiny o 19.00 hod. s hosťami z komunity Cenacolo a hudobným doprovodom Slávky Tkáčovej.
  V sobotu hl. celebrantom sv. omše bude kancelár biskupského úradu otec Štefan Židek, s ktorým pôjdeme v procesii k mariánskemu stĺpu.
  V nedeľu na sv. omši o 10.00 hod. bude slávnostným kazateľom don Pavol Degro. Z tohto dôvodu nebudú sv. omše o 9.00 a 11.00 hod. v kostole sv. Jakuba a o 10.00 hod. v kostole don Bosca. Viac o programe na nástenke alebo vo farských zvestiach.
 7. Pred púťou chceme pripraviť aj náš kostol sv. Jakuba a okolie, preto Vás pozývame na brigádu, ktorá bude v utorok o 9.00 hod. Aj takto môžeme vyjadriť spolupatričnosť a zapojenie mnohých do života našej farnosti.
 8. Kedže sme ako okres od pondelka v oranžovej farbe, boli sme nútení ako komunita rozhodnúť o fungovaní v našich kostoloch. Preto od pondelka budeme v režime OTP. Prosíme Vás o vašu individuálnu zodpovednosť.