„Effeta“ na saleziánskej záhrade

V krásne nedeľné slnečné popoludnie sa dňa 5.9.2021 v Dubnici nad Váhom uskutočnilo otvorenie saleziánskych mládežníckych stredísk: „Kaťák“ a SCVČ Laura.

 Vo farskej záhrade bolo teda opäť rušno. Úvodný detský džavot, smiech a hudbu stíšil až úvodný príhovor direktora saleziánskej komunity don Bohuša Levka, ktorý pozval k otvorenosti srdca a tiež, aby začínajúcom školskom roku všetci pocítili priateľskú atmosféru a ducha súdržnosti. Následne don Peter  Štellmach, ktorý prišiel na návštevu z Turína, pri tejto príležitosti vyzdvihol jednotu saleziánskeho diela po celom svete, kde sa tiež otvárajú saleziánske oratória a srdečne všetkých pozval do Turína. Sestra Elen ďalej pozvala všetky deti do záujmových krúžkov a stretiek organizovaných v Kaťáku a Laure, ako sú napríklad detský zbor, šach, tanečný a , tvorivý krúžok, varenie, spoločenské hry, doučovanie či rôzne druhy športov, pričom stretká sú v ponuke od 4.ročníka ZŠ až po vysokoškolákov. Po nej už hrdina prímestského tábora, „Malý Princ“ uviedol malých účastníkov do aktivít a hier, ktoré animátori pre nich pripravili.

Deti mali príležitosť vyskúšať si kalčeto, lukostreľbu, skákanie cez lano, Twister, skákací hrad, gladiátorské zápasy a ďalšie aktivity. Ako odmenu potom mohli žetóny, ktoré zbierali na stanoviskách vymeniť za sladkú maškrtu v podobe cukrovej vaty. Medzi tým sa uskutočnilo aj miništrantské stretko, ktoré bolo určené pre všetkých chlapcov, ktorí majú záujem o miništrovanie. Rodičia čas aktivít využili na rozhovory pri káve a zápis detí do krúžkov.

Otvorenie stredísk sa ukončilo záverečným požehnaním. Touto akciou je sú teda saleziánske strediská v Dubnici na najbližší školský rok otvorené a pripravené prijímať mladých v duchu don Bosca: „Da mihi animas…“

Mária Gajdošová, Marek Hudec