Oznamy na 21. nedeľu v Cezročnom období – 27. august 2023

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi.
V utorok je spomienka mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa.
Budúca nedeľa je 22. v období cez rok.

  1. Dnes je výročná farská adorácia v Kostole sv. Jakuba od 12.00 do 18.00 hod. Modlime sa za obnovu našej farnosti.
  2. Ďakujeme chlapom a chlapcom za zapojenie sa do brigády pri Kostole sv. Jána Bosca, ďalej budeme pokračovať až v sobotu 16. septembra po púti.
  3. Do vašich modlitieb zverujeme tento týždeň chlapčenskú chatovačku, Bodku za prázdninami a sr. Lamyiu, ktorá bude 1. septembra skladať doživotné sľuby v Banskej Bystrici. Odchod autobusu bude v piatok o 7.30 hod. od Katolíckeho domu.
  4. Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedáme od 17.00 hod. vo štvrtok a piatok. V sobotu je Fatimská sobota ako zvyčajne.
  5. V piatky obnovujeme celodenné adorácie, ktoré budú každý piatok v Kostole sv. Jakuba od rannej po večernú sv. omšu. Kto by sa chcel dopísať do služby adorátorov, nech tak spraví v sakristii. Najviac je potrebné vykryť časy od 8.00 do 9.00 hod. a od 17.00 do 18.00 hod.
  6. V sobotu sme pozvaní na Fatimskú sobotu do Rajeckej Lesnej s otcom biskupom Tomášom, ktorú animuje tentokrát náš Ilavský dekanát. Naši chlapci majú na starosti miništrantskú službu. Zapisovanie je do štvrtka v sakristii obidvoch kostolov s príspevkom 5 € na osobu. Autobus bude odchádzať o 8.00 hod. od Katolíckeho domu, keďže program bude doobeda /program nájdete v oznamoch na nástenke: 09.30 hod. začiatok spovedania, 10.00 hod. procesia so sochou Panny Márie z baziliky a následne modlitba posvätného ruženca s rozjímaniami, 11.00 hod. svätá omša/
  7. Budúcu nedeľu bude otvorenie oratiek Kaťáku a Laury o 15.30 hod. vo farskej záhrade s možnosťou prihlásiť sa na stretká a krúžky. Taktiež budú pripravené aktivity pre deti a rodiny. Srdečne ste pozvaní všetci spolu s nami odštartovať nový šk. rok a znova sa spolu stretnúť aj takto ako veľká rodina. Prosíme ochotné dievčatá, mamičky a babičky o niečo sladké a slané. Vodpred ďakujeme.
  8. Vyšlo nové číslo Farských zvestí. Sú grátis. Kto chce prispieť, nech sa páči. Nájdete v nich okrem iného aj program dubnickej púte, na ktorú vás srdečne pozývame, článok o spätnej väzbe a tom kam smeruje naša farnosť a dielo, článok o mariánskej úcte i fotokroniku posledných mesiacov.
  9. Chceme medzi nami privítať nové sestry saleziánky – sr. Nikolu Mihalčinovú a sr. Andreu Badíkovú, tiež aj nového spolubrata saleziána – Petra Chodelku. Prajeme im nech vo svojich komunitách i celej farnosti a diele objavia domov a prijatie i radosť zo služby.