Oznamy na 20. nedeľu v cezročnom období – 20. august 2023

Liturgický kalendár:

V pondelok je spomienka sv. Svätého Pia X., pápeža.

V utorok je spomienka Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej.

Vo štvrtok je sviatok sv. Bartolomeja, apoštola.

Budúca nedeľa je 21. v období cez rok.

1. Ďakujeme chlapom a chlapcom za zapojenie sa do brigády pri Kostole sv. Jána Bosca a budeme pokračovať aj v sobotu 26. 8. Začíname o 8.30. Do vašich modlitieb zverujeme tento týždeň dievčenskú a chlapčenskú chatovačku a animátorskú chatu. Stále sa dá prihlásiť na chlapčenskú chatovačku a Bodku za prázdninami v Levoči. Viac info u don Mareka.

2. Budúcu nedeľu bude výročná farská adorácia v Kostole sv. Jakuba od 12.00 do 18.00. Modlime sa za obnovu našej farnosti.

A tiež budúcu nedeľu budú v Prejte hody pri príležitosti patrónky Panny Márie Kráľovnej.Slávnostná sv. omša začne o 10.30. Ste srdečne vítaní.

3. Naša sestra saleziánka Lamyia Jalilová bude skladať doživotné sľuby v piatok 1. 9. v Banskej Bystrici. Kto má záujem zúčastniť sa tejto slávnostnej sv. omše môže sa zapísať v sakristii našich Kostolov sv. Jakuba a sv. Jána Bosca spolu s poplatkom 10 € najneskôr do nedele 27.8. Autobus bude odchádzať od Katolíckeho domu o 7.30.

4. Vyšlo nové číslo Farských zvestí. Sú grátis. Kto chce prispieť, nech sa páči. Nájdete v nich okrem iného aj program dubnickej púte, článok o spätnej väzbe a tom kam smeruje naša farnosť a dielo o mariánskej úcte i fotokroniku posledných mesiacov.