Oznamy na 2. pôstnu nedeľu – 5. marec 2023

Liturgický kalendár:
Budúca nedeľa je 3. pôstna nedeľa.
Zbierka na charitu vyniesla 2450 €. Vďaka za vašu veľkodušnosť pre chudobných.

  1. Dnes o 15.00 hod. vás pozývame na Kalváriu na krížovú cestu. Po nej bude na Kalvárii Korunka Božieho milosrdenstva. Počas týždňa sa krížové cesty modlíme v piatky o 17.15 hod. v Kostole sv. Jakuba a 18.15 hod. v Kostole sv. Jána Bosca.
  2. Vo štvrtok pokračujeme s ponukou katechéz Púšť uprostred mesta, každý štvrtok o 19.00 hod. v Kostole sv. Jána Bosca. Nasledujúca téma bude o jazykoch modlitby.
  3. V piatok pozývame mladých na mládežnícku omšu s katechézou o mladých v Biblii – tentokrát o Jeremiášovi, ktorý sa rozhoduje. Po sv. omši sú mladí pozvaní na animovaný večer v Kaťáku. Piatková mládežnícka sv. omša je tento týždeň aj birmovanecká.
  4. Budúcu nedeľu bude marcové stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a sviatostný život v časoch ako obvykle.
  5. Deň otvorených dverí na našej Základnej škole s materskou školou sv. Dominika
    Savia bude v utorok 14. marca od 10.00 do 16.00 hod. s prezentáciou aktivít školy, možnosťou navštíviť našu MŠ a oboznámiť sa s priestormi ZŠ, zažiť otvorené vyučovacie hodiny a spoznať kolektív školy.
  6. Duchovné cvičenia dospelých budú v marci a nie v apríli, ako sme minule omylom vyhlásili a to v termíne od 24. – 26. marca, od piatka večera do nedele obeda, v penzióne Bystrík v Čičmanoch. Sú silnou duchovnou ponukou a časom pookriatia otvorenou pre všetkých dospelých, ktorí potrebujú byť v tichu. Prihlásiť sa môžete v sakristii s odovzdaním zálohy. Viac info nájdete na nástenke.
  7. V rámci pôstnych ponúk vás pozývame na tichú osobnú modlitbu pred Sviatosťou oltárnou počas celodenných adorácií, ktoré sú každý piatok od rannej po večernú sv. omšu v Kostole sv. Jakuba. Pre všetkých sú na stolíkoch spytovania svedomia ako príprava na sviatosť zmierenia.
  8. Aj tento rok sa uchádzame o vaše 2% z dane na podporu práce s deťmi a mládežou, cez naše zastrešujúce organizácie Lauru a Domku alebo ich môžete darovať aj našej škole. Všetky tlačivá nájdete na stolíkoch alebo na našej web stránke www.saldub.sk. Vopred vám ďakujeme za vašu podporu.