Oznamy na 16. nedeľu cez rok – 18. júl 2021

Liturgický kalendár:
Vo štvrtok je sviatok svätej Márie Magdalény.
V piatok je sviatok svätej Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy.
V sobotu je ľubovoľná spomienka svätého Šarbela Machlúfa, kňaza.
Budúca nedeľa 17. v Cezročnom období a vo farskom kostole slávnosť patóna kostola sv. Jakuba, apoštola.

  1. Do vašich modlitieb zverujeme tento týždeň tínedžerský tábor.
  2. S blížiacim sa slávením Svetového dňa starých rodičov a seniorov, ktorý vyhlásil Svätý Otec František na 25. júla 2021 (4. júlová nedeľa) vyslúžime v našej farnosti v sobotu 24. júla o 16.30 hod. počas sv. omše v kostole sv. Jakuba sviatosť pomazania chorých ako prejav duchovnej starostlivosti o starých a chorých. Prijať túto sviatosť môžu všetci seniori, ale aj mladší, bez ohľadu na vek, ktorí trpia telesnými, duševnými alebo aj duchovnými chorobami. Aj túto sviatosť je možné prijať len v milosti posväcujúcej, preto Vás povzbudzujeme prijať sviatosť zmierenia v nasledujúcom týždni. Tí, ktorí majú pohybové obmedzenia, alebo iný vážny zdravotný stav, môžu prijať sv. zmierenia od 16.00 do 16.30 hod. pred vyslúžením sviatosti.
  3. Budúcu nedeľu vo farskom kostole slávime patróna kostola – sv. Jakuba apoštola. Po sv. omšiach bude hodová zbierka.