Oznamy na 15. nedeľu cez rok – 11. júl 2021

Liturgický kalendár:
Vo štvrtok je sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi.
V piatok je ľubovoľná spomienka Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej.
V sobotu je sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov.
Budúca nedeľa je 16. v Cezročnom období.

  1. Do Vašich modlitieb zverujeme tento týždeň prípravu a samotný tínedžerský tábor, na ktorý v sobotu odchádzame s mladými.
  2. Kto by chcel vrátiť alebo požičať knižky z knižnice v Katolíckom dome, môže tak urobiť budúcu nedeľu 18. júla medzi 10.00 – 11.00 hod.
  3. Skupina dobrovoľníkov z farnosti sa v našom meste zapojila do súťaže participatívneho rozpočtu s projektom Pamätník a hrobové miesto pre našich najmenších – nenarodené deti. V najbližších dňoch budeme mať možnosť hlasovať za jednotlivé projekty. Aj týmto spôsobom môžeme vyjadriť podporu tomuto úsiliu.
  4. V Kostole don Bosca bude kostolníkom v najbližšom období pán Peter Bartoš, keďže pán kostolník Jozef Štefún potrebuje pauzu v tejto službe zo zdravotných dôvodov.
  5. Chceme Vás na záver poprosiť, aby sme spoločne vydávali svedectvo o kultúre obliekania – zvlášť v kostole. Chvíle Eucharistie, sú časom oslavy Zmŕtvychvstalého Pána a nového života, ktorý sme prijali a ktorý sme my kresťania pozvaní zjavovať navonok aj cez naše obliekanie. Vyjadrujme preto vhodným oblečením posvätnosť a slávnostnosť týchto chvíľ. Chceme Vás preto zvlášť upozorniť – mužov aj ženy – na nevhodnosť oblečenia, ktoré prílišne odhaľuje naše telo, či sú to nohy, ramená alebo iné časti tela. Takéto oblečenie nepatrí do kostola. Nie všetko, čo bežne nosíme je vhodné do kostola. Týmto sa nechceme nikoho dotknúť, ale povzbudiť sa navzájom v citlivosti na posvätný priestor a prichádzať na sv. omše vhodne a ak je to možné aj slávnostnejšie oblečení aj v tomto letnom období. Ďakujeme za pochopenie.