Oznamy na 15. nedeľu v Cezročnom období – 16. júl 2023

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov.
V sobotu je sviatok sv. Márie Magdalény.
Budúca nedeľa je 16. nedeľa v Cezročnom období. Je zároveň 3. svetovým dňom starých rodičov a seniorov, ktorý inicioval pápež František v roku 2021. Téma tohto ročníka je „Jeho milosrdenstvo trvá z pokolenia na pokolenie“ (Lk1, 50).

  1. Ďakujeme za sprevádzanie modlitbami a podporu pri Prímestskom tábore. V tomto týždni zverujeme do vašich modlitieb: Tínedžerský tábor.
  2. Na brigádu pri Kostole sv. Jána Bosca budúcu v sobotu 22. júla pozývame okrem mužov aj chlapcov od 14 rokov. Začíname o 8.30 hod.