Oznamy na 14. nedeľu v Cezročnom období – 9. júl 2023

Liturgický kalendár:
V utorok je sviatok sv. Benedikta, opáta, patróna Európy.
V sobotu je spomienka sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi.
Budúca nedeľa je 15. nedeľa v Cezročnom období.

  1. Ďakujeme za sprevádzanie modlitbami a podporu pri príprave táborov, rodinnom a skautskom tábore. V tomto týždni zverujeme do vašich modlitieb: Prímestský tábor.
  2. Najbližšia brigáda pri Kostole sv. Jána Bosca bude v sobotu 22. júla.