Oznamy na 14. nedeľu cez rok – 4. júl 2021

Liturgický kalendár:
V pondelok je slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. Sv. omše budú vo farskom kostole o 7.00, 9.00, 18.00 hod. V kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. a v Prejte o 17.45 hod.
V utorok je sv. Márie Goretti, panny a mučenice.

  1. Dnes o 15.00 hod. bude vo farskom kostole korunka.
  2. Zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca, ktorá sa konala minulú nedeľu, vyniesla 950 €. Pán Boh zaplať!
  3. Pozývame Vás na večer plný chvál a svedectiev so spoločenstvom Dismas (slovensko-české väzenské spoločenstvo) a Lamačskými chválami, ktoré sa bude konať v piatok 9. júla 2021. Začneme sv. omšou o 18.00 hod. v kostole sv. Jakuba a potom sa presunieme do Dubnického kaštieľa, kde bude ďalší program, zložený z piesní chvál, svedectiev a modlitieb od 18.45 do 20.15 hod. Vstup je voľný. Tešíme sa na spoločné stretnutie.
  4. Prosíme o modlitby pre animátorov a deti na prímestskom tábore, ktorý bude tento týždeň.
  5. Od piatku 2. júla do našej komunity prišiel don Jozef Motýľ. Srdečne ho vítame a zverujeme do Vašich modlitieb.