Oznamy na 13. nedeľu cez rok – 27. jún 2021

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Ireneja, biskupa a mučeníka.
V utorok je slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše budú vo farskom kostole o 6.30, 8.00, 18.00 hod., v Kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. a v Prejte
o 17.45 hod.
V stredu je Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme.
V piatok je sviatok Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie. Zároveň je prvý piatok v mesiaci.
V sobotu je sv. Tomáša, apoštola. Zároveň je prvá sobota v mesiaci. Fatimský ruženec bude po rannej sv. omši, ktorá bude o 6.30 hod.

  1. Pripomíname, že dňom 30. júna stratí platnosť dišpenz otcov biskupov od povinnej účasti na sv. omši.
  2. Rozlúčka s našimi sestrami Editkou, Fany a Dankou bude v utorok pri sv. omši o 18.00 hod. vo farskom kostole. Po sv. omši bude malé pohostenie.
  3. Uvedenie do úradu nášho nového farára don Bohuša Levka bude na budúcu nedeľu 4. júla pri sv. omši o 11.00 hod. vo farskom kostole. Sv. omšu bude celebrovať pán dekan Patrik Sojčák. Zároveň sa poďakujeme don Mariánovi za jeho 9 ročnú službu farára.
  4. Cez prázdniny nebude bývať mládežnícka sv. omša v nedeľu o 10.00 hod. vo farskom kostole, ani sv. omše pre prvoprijímajúcich (o 11.00 hod. v novom kostole a o 12.00 hod. vo farskom kostole). Taktiež cez prázdniny nebude mládežnícka sv. omša v piatok o 19.00 hod. V novom kostole bude bývať aj cez prázdniny sv. omša v utorok o 19.00 hod.
  5. Vzhľadom na zlepšujúcu sa situáciu od pondelka sa zvýši kapacita kostola na 75% na sedenie a 50% na státie. (zelené značky na laviciach nie sú povinné)
  6. Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.