Oznamy na 13. nedeľu v Cezročnom období – 2. júl 2023

Liturgický kalendár:
V pondelok je sviatok sv. Tomáša, apoštola.
V stredu je slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov.
Sv. omše budú:
– v Kostole sv. Jakuba o 7.00, 9.00, 18.00 hod.
– v Kostole sv. Jána Bosca o 10.00, 19.00 hod.
– v Prejte o 8.45 hod.
Budúca nedeľa je 14. nedeľa v Cezročnom období.

  1. Na dobročinné diela Svätého Otca sa vyzbieralo 1330 €.
  2. Dnes o 15.00 hod. je Korunka Božieho milosrdenstva v Kostole sv. Jakuba.
  3. Tento týždeň je aj prvopiatkový preto spovedáme vo štvrtok a piatok od 17.00 hod. v Kostole sv. Jakuba.
  4. Do vašich modlitieb zverujeme v tomto týždni prípravu letných táborov a Rodinný tábor, na ktorý odchádzame vo štvrtok.
  5. Ďakujeme mužom, ktorí sa zúčastnili včerajšej brigády.
  6. Žilinská diecéza ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou sv. Dominika Savia menoval za riaditeľku na obdobie piatich rokov pani Mgr. Evu Nikodémovú. Prajeme jej veľa síl a otvorenosť vedeniu Ducha Svätého.