Oznamy na 12. nedeľu v Cezročnom období – 25. jún 2023

Liturgický kalendár:
V stredu je spomienka sv. Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi, mučeníka.
Vo štvrtok je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov. Sv. omše budú v Kostole sv. Jakuba: o 6.30 hod., vo výnimočnom čase kvôli škole o 8.30 hod., na ktorú príde aj škola a kde sa rozlúčime s deviatakmi a o 18.00 hod. V Kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. V Prejte o 17.45 hod.
Budúca nedeľa je 13. nedeľa v Cezročnom období.

 1. Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca a o 15.00 hod. miništrantské stretnutie.
 2. V utorok je stretnutie adorátorov, ktori mali počas piatkových celodenných adorácii službu. Začneme o 16.00 hod. v Kostole sv. Jakuba a potom sa presunieme do Katolíckeho domu.
 3. V stredu je Maxistretko birmovancov o 19.00 hod. v Katolíckom dome.
 4. V piatok bude duchovná obnova animátorov pred letnými tábormi.
 5. V sobotu pozývame chlapov na veľkú brigádu spojenú s oplotením pri Kostole sv. Jána Bosca. Budeme betónovať stĺpiky na ukotvenie gabiónov – prednej časti oplotenia. Hodilo by sa asi 15 mužov na celý deň. Začíname o 8.30 hod. Vopred ďakujeme za ochotu.
 6. Rozlúčka vo farnosti so sr. Gabikou a sr. Elen a saleziánom Jánom Drgoňom bude v nedeľu 2. júla pri sv. omši o 9.00 hod.
 7. Cez prázdniny v mesiacoch júl a august nebudú piatkové celodenné adorácie a nebudú ani mládežnícke sv. omše v piatok o 19.00 hod. v Kostole sv. Jakuba. Začnú opäť v septembri. Posledná adorácia a mládežnícka sv. omša pred letom bude 30. júna.
 8. Keďže prázdninový čas je pre saleziánsku komunitu časom apoštolských podujatí, a tiež aj časom na oddych a prípravu ďalšieho šk. roka, prosíme o pochopenie nasledujúcich obmedzení v službe vo farnosti v mesiacoch júl a august:
  > počas nedeľných sv. omší budeme k dispozícii na spovedanie, len nakoľko to bude možné.
  > sv. omše v Kostole sv. Jána Bosca budú počas júla a augusta takto: v utorok a v piatok o 19.00 hod. a v nedeľu o 8.00, 10.00 a 19.00 hod. Počas letných prázdnin nebudú tieto sv. omše: v stredu o 17.00 hod., v sobotu o 19.00 hod., v nedeľu o 11.15 hod. Prázdninový režim začína od 1.júla a teda dotýka sa už budúcej nedele. Prehľadný rozpis sv. omší cez prázdniny nájdete na nástenke.
 9. Deti si po sv. omši môžu zobrať zo sakristie motiváciu na prázdniny: Moje prázdniny v kostole.