Oznamy: 4. adventná nedeľa – 24. december 2023

Liturgický kalendár:
Dnes večerné sv. omše o 18.00 a 19.00 hod. nebudú.
Polnočné sv. omše zo slávnosti Narodenia Pána budú:
– Kostol sv. Jakuba o 22.00 a 24.00 hod.
– Kostol sv. Jána Bosca o 24.00 hod.
– Prejta o 22.00 hod.
V pondelok 25. decembra je prikázaná slávnosť: Narodenie Pána. Sv. omše budú ako v nedeľu.
V tento deň bude Vianočná ofera pre saleziánov. Na Dobrú novinu bude možné prispieť v sakristii našich kostolov.
V utorok 26. decembra je sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka. Sv. omše budú ako v nedeľu.
V stredu je sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu.
Vo štvrtok je sviatok sv. Neviniatok, mučeníkov.
Budúca nedeľa 31. decembra je nedeľou Svätej rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa.
Pastoračné zhodnotenie roka s vyúčtovaním a ďakovná adorácia budú pri večerných sv. omšiach v obidvoch našich kostoloch.
Tiché ďakovné adorácie budú na Silvestra v Kostole sv. Jána Bosca od 22.00 do 23.00 hod. a v Kostole sv. Jakuba od 23.00 do 24.00 hod.

  1. Dnes bude k dispozícii Betlehemské svetlo vďaka službe skautov. Pri Kostole sv. Jakuba od 7.30 do 14.00 hod. Pri Kostole sv. Jána Bosca od 8.30 do 12.30 hod.
  2. Pre mladých organizujeme silvestrovský program v Kaťáku, kto má záujem, nech sa do 26. decembra prihlási u don Mareka Vaška.
  3. Vyšlo adventno-vianočné vydanie Farských zvestí s programov slávenia Vianoc v našej farnosti, cez ktoré vás chceme vťahovať do života našej farnosti. Dobrovoľný príspevok je 50 centov. Prijmite od nás saleziánov a sestier saleziánok Vianočný pozdrav, ktorý nájdete pri východe z kostola s prianím požehnaných vianočných sviatkov.