Oznamy: 3. adventná nedeľa – 17. december 2023

Liturgický kalendár:
Od dnes začína druhá časť adventného obdobia, ktorá je blízkou prípravou na Vianoce. V týždni sa neslávia žiadne spomienky.
Budúca nedeľa 24. decembra je 4. adventná a zároveň je Štedrý deň.
Upozorňujeme na slávenie 4. adventnej nedele, ktoré bude len pri sobotných večerných a nedeľných doobedných sv. omšiach. Večerné sv. omše o 18.00 a 19.00 hod. nebudú.
Polnočné sv. omše zo slávnosti Narodenia Pána budú:
– Prejta o 22.00 hod.
– Kostol sv. Jakuba o 22.00 a 24.00 hod.
– Kostol sv. Jána Bosca o 24.00 hod.
Budúci pondelok 25. decembra na slávnosť Narodenia Pána budú sv. omše ako v nedeľu.
V tento deň bude Vianočná ofera pre saleziánov.
Na Dobrú novinu bude možné prispieť v sakristii našich kostolov.

1. Dnes o 15.00 hod. bude stretnutie miništrantov Katolíckom dome.

2. Dnes sa pokračuje v predvianočnom spovedaní v Novej Dubnici od 14.30 do 17.00 hod.
Ďakujeme tým veriacim, ktorí prijali sv. zmierenia včera v našej farnosti. Ktorým sa to nepodarilo, môžu si na nástenke pozrieť, kde sa počas týždňa ešte bude spovedať. Využite prosíme tieto možnosti, keďže do tohto spovedania sme zapojení aj my a nebudeme mať možnosť toľko spovedať u nás počas týždňa. Veľmi nám tým pomôžete. Ďakujeme za pochopenie.

3. V pondelok o 15.00 hod. prosíme mužov o pomoc s prípravou vianočného stromčeka v Kostole sv. Jakuba.

4. V utorok bude predvianočné upratovanie Kostola sv. Jakuba o 9.00 hod. Prosíme o zapojenie sa a pomoc pri upratovaní.

5. V stredu o 18.50 hod. bude duchovná obnova birmovancov a v piatok o 19.15 hod. duchovná obnova mladých v Kostole sv. Jakuba, mladší začínajú skôr o 18.45 hod. Obnovu zakončíme mládežníckou sv. omšou o 20.15 hod.

6. V piatok bude posledná celodenná adorácia v tomto roku a potom znova začneme od 12. januára.

7. V nedeľu 24. decembra na Štedrý deň vám bude k dispozícii Betlehemské svetlo vďaka službe skautov. Pri Kostole sv. Jakuba od 7.30 do 14.00 hod. a pri Kostole sv. Jána Bosca od 8.30 do 12.30 hod.

8. Vyšlo adventno-vianočné vydanie Farských zvestí s programov slávenia Vianoc v našej farnosti, cez ktoré vás chceme vťahovať do života našej farnosti. Dobrovoľný príspevok je 50 centov. Prijmite od nás saleziánov a sestier saleziánok Vianočný pozdrav pri východe z kostola.