Oznamy: 2. adventná nedeľa – 10. december 2023

Liturgický kalendár:
V stredu je spomienka sv. Lucie, panny a mučenice.
Vo štvrtok je spomienka sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi.
Budúca nedeľa je 3. adventná nedeľa.
Povzbudzujeme vás ku každodennej modlitbe pri rodinnom adventnom venci.

 1. Pri sv. omšiach doobeda v Kostole sv. Jakuba:
  Pozývame vás na Predvianočné zastavenie cirkevnej školy do Katolíckeho domu teraz po sv. omši. Príďte si posedieť pri punči, káve a koláčiku, alebo plnených lokšiach. Môžete si kúpiť domáce oblátky, med, slané či sladké vianočné pečivo od našich rodičov. Kúpou dobrôt a školského časopisu podporíte školu a škôlku.
 2. Dnes je stretnutie s rodičmi a deťmi, ktorí sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a na sviatostný život.
  Budeme sa pripravovať na sviatosť zmierenia, ktorú deti prijmú prvýkrát v utorok a stredu. Viac informácií dostali rodičia mailom.
 3. V utorok bude spovedanie chorých po domoch pred Vianocami. Zapísať ich môžete v sakristiách našich kostolov.
 4. Vo štvrtok o 17.00 hod. pozývame všetkých dospelých z farnosti a aj celú saleziánsku rodinu na Duchovnú obnovu pred Vianocami v Kostole sv. Jána Bosca. Je ponukou pre všetkých vás zastaviť sa, stíšiť a pripraviť sa na sviatky v modliacom sa spoločenstve, s Božím slovom, pred Eucharistiou a v slávení sviatosti zmierenia. Duchovnú obnovu zakončíme sv. omšou o 18.30 hod. a malým agapé. Môžete priniesť niečo sladké alebo slané.
 5. Pokračujeme v rorátnych sv. omšiach v Kostole sv. Jakuba ráno od pondelka do soboty.
 6. Zbierka na charitu vyniesla 1950 €. Vďaka za vašu štedrosť.
  A tiež vďaka všetkým darcom bicyklov pre Afriku i tým, ktorí pri nej pomáhali a spolupracovali. V Dubnici nad Váhom v Cirkevnej škole sa vyzbieralo 80 bicyklov a spolu v celej zbierke 280 bicyklov.
 7. Predvianočné spoločné spovedanie v našej farnosti bude:
  – piatok v Prejte: 10.00 – 11.30 hod. a 15.00 – 17.00 hod.
  – sobota v Dubnici nad Váhom v Kostole sv. Jakuba: 10.00 – 12.00 hod. a 14.30 – 17.00 hod.
  Celý rozpis predvianočného spovedania v dekanáte nájdete na nástenke.