Oslávili sme prvé výročie posviacky Kostola sv. Jána Bosca

Pri príležitosti dvojstého výročia narodenia sv. Jána Bosca bol pred rokom 16. augusta 2015 v Dubnici nad Váhom posvätený Kostol sv. Jána Bosca. Tento rok sme si pripomenuli pri slávnostnej svätej omši prvé výročie jeho posviacky. Hlavným celebrantom bol niekdajší správca farnosti Peter Pagáč, SDB, ktorý momentálne pôsobí na misiách vo Veľkej Británii.

Peter Pagáč, SDB

Výstavba kostola nebola krátkou záležitosťou. Na začiatky spomína Jozef Kosmál, SDB: „Keď som sem pred dvadsiatimi rokmi prišiel, mesto sa rozširovalo a ponúklo nám na predaj pozemok. Prijali sme to, začali zháňať súhlas biskupa a predstavených saleziánov, postupne sa začali konať zbierky.“

Zo zbierok sa kúpil pozemok. Súhlas na stavbu nového kostola v Dubnici, ktorý mal byť saleziánskym kostolom, dal Mons. Ján Chryzostom Korec. Následne sa konali jednania saleziánskej spoločnosti s Biskupským úradom v Nitre a neskôr po oddelení diecéz v Žiline. Napokon dal žilinský biskup schválenie na začatie stavby nového kostola, ktorý mal byť filiálnym kostolom.

Konkrétne začiatky „viditeľnej“ práce približuje Peter Pagáč, SDB, ktorý bol správcom farnosti v rokoch 2006-2012: „V roku 2009 sme dostali stanovisko od biskupa žilinskej diecézy o začatí stavby kostola, rozbehli sa prípravné práce, farská rada vybrala štúdiu kostola. Tá šla na biskupský úrad, ktorý štúdiu schválil, a spustilo sa tak územné konanie, ktoré umožnilo realizovanie stavby. Po územnom konaní bolo treba ešte stavebné povolenie, ktoré sme získavali dva roky, teda prišlo v roku 2012. Po ukončení územného konania vypracoval Ing. arch. Ľubomír Bútora projekt pre stavebnú realizáciu. Po vydaní stavebného povolenia miestnym stavebným úradom sa už oslovili dodávatelia a nasledovalo výberové konanie na realizáciu stavby.

Základný kameň požehnal 25. júna 2012 žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. O tri roky neskôr 16. augusta 2015 Mons. Tomáš Galis  kostol i posvätil. Posviacka novopostaveného chrámu pripadla na 200. výročie narodenia sv. Jána Bosca.

Od posviacky kostola v ňom bolo nainštalované nové ozvučenie. Treba si uvedomiť, že tento kostol je na ozvučenie veľmi náročný, pretože je v ňom veľká ozvena. Vzhľadom na možnosti je preto ozvučenie veľmi dobré. Ďalej sa nainštalovalo osvetlenie veže, urobil sa trávnik okolo kostola, obstarali sme stojany na bicykle,“ komentuje postupný vývoj Kostola sv. Jána Bosca súčasný správca farnosti Marián Bielik, SDB.

V nasledujúcom roku sa podľa slov správcu farnosti plánuje zaobstarať nový elektrický organ, príp. riešenie nábytku v sakristii či riešenie presbytéria.  Pokračuje Marián Bielik, SDB: „Treba povedať aj to, že sa nám darí splácať dlhy. V júni sme už splatili tohtoročnú splátku vo výške 16-tisíc eur. Chcel by som vyzdvihnúť duchovnú stránku, že kostol býva naplnený ľuďmi. Ďakujem všetkým, ktorí podporujú nový kostol svojou účasťou na bohoslužbách, starostlivosťou (upratovaním), či finančne.“