5. nedeľa cez rok – 7. február 2016

Liturgický kalendár:
V pondelok je ľub. spomienka sv. Jozefíny Bakhity, panny
V utorok je bl. Eusebie Palominovej (u FMA spomienka)
V stredu je Popolcová streda, začiatok Veľkého pôstu. Sv. omše budú v kostole ráno 6,30 a večer o 18,00. V kostole sv. Jána Bosca o 19,00 a v Prejte aj v penzióne o 16,00
Vo štvrtok je ľub. spomienka Panny Márie Lurdskej (zároveň 24. svetový deň chorých).

1.    Pobožnosť križovej cesty bude v pôste bývať v piatok vo farskom kostole o 17,15 a v nedeľu o 15,00 na Kalvárii.
2.    Dnes o 15,00 bude vo farskom kostole Korunka a po nej prednáška sr. M.Faustie Szabóovej. Po prednáške bude možnosť uctiť si relikviu sv. sestry Faustíny.
3.    Rovnako dnes o 15,00 pozývame deti na karneval do Katolíckeho domu.
4.    Na budúcu nedeľu bude zbierka na Charitu. Tiež avizujeme zbierku na kostol, ktorá bude ďalšiu nedeľu (21. februára).