Mladí stále túžia byť «milosrdní ako Otec»

Animátori a animátorky sa stretli na chate v Slávnickom Podhorí, aby sa stíšili a strávili spoločný čas s Pánom.

IMG_3733

Letné prázdniny sú práve ten čas, keď má väčšina mladých zo strediska možnosť stráviť svoje voľné chvíle zhodnotením roka po duchovnej stránke. I tento rok sa v dňoch 4.-7.7. 2016 na chate v Slávnickom Podhorí konali duchovné cvičenia, ktorých sa zúčastnili netradične chlapci spoločne s dievčatami. Prednášajúcimi duchovných cvičení boli don Peter Štellmach, SDB, a sr. Danka Oremová, FMA, ktorá sa spoločne so sr. Evkou Rušínovou, FMA, starala o hladné žalúdky našich animátorov.

„Tieto duchovné cvičenia boli v prvom rade takým malým zázrakom, nakoľko sme do posledných dní nevedeli, či vôbec budú.  Ale nakoniec sa vytvorila skvelá partia mladých ľudí, ktorým sme chceli ponúknuť niekoľko pohľadov na lásku a milosrdenstvo so sebou i s druhými v každodennom živote. A, samozrejme, dôverujúc, že to najdôležitejšie si každý pre seba nájde nielen cez slová, ale najmä v tichu prostredníctvom toho najväčšieho Milosrdenstva,“ povedala sr. Danka, FMA.

IMG_3662

Duchovné cvičenia sa stali časom nielen prehlbovania vzťahu s Bohom, ale i uceľovania vzťahov v spoločenstve. O zážitok sa s nami podelil Michal:  „Verní heslu svojho zakladateľa sv. Don Bosca: «Skáčte, kričte, len nehrešte» sme sa počas voľného času určeného na rekreáciu nezabudli poriadne vyblázniť s loptami a lietajúcim tanierom. Skrz malý počet účastníkov bol trochu problém s kolektívnymi hrami, ale, ako sa hovorí, kde sú dvaja alebo traja v mojom mene, tam sa dá aj futbal zahrať.“

Účastníkov síce nebolo veľa, ale Pán ich i tak navštívil v plnej miere!

(Katarína Bolčeková)