Miništrantské maxistretko

Po mesiaci sa stretli naši mladší aj starší miništranti, aby spoločne strávili nedeľné popoludnie vo forme sviatočného oratória, aké mával pre svojich chlapcov aj sám don Bosco.

„Miništranstké maxistretko,“ vysveľuje jeden z animátorov: „je ako «DISK», tzn. ako dom, ihrisko, škola a kostol. Nikdy nesmie chýbať rodinná atmosféra a chutný domáci koláčik, zápas vo florbale alebo iná akčná hra, kvíz, v ktorom sa niečo naučíme a, samozrejme, spoločná modlitba.“

Najbližšie maxistretko je naplánované opäť o mesiac, aby sa miništranti mohli dobre pripraviť na slávenie veľkonočného trojdnia.