Letný pobytový tábor – PODSKALIE

tabor1

 

Poď s nami!

Jednotný tábor pre všetky deti, ktoré ukončili tretí až siedmy ročník ZŠ sa odohrá v rekreačnom zariadení Podskalie, nachádzajúcom sa neďaleko Považskej Bystrice v malebnej prírodnej scenérii Strážovských vrchov. Deti sa môžu tešiť na 7 dní plných akčného programu, hier, výletov a zážitkov, ktoré im už teraz chystá dvadsiatka našich animátorov pod vedením saleziánov a sestier saleziánok.

Ako a prečo robíme letné tábory?

Pobytové tábory boli dubnickou tradíciou a po dlhšej pauze sa k nim opäť vraciame. Tento rok by mal byť návratom k tejto dobrej tradícii. Pobytový tábor je možné zrealizovať pod jednou podmienkou: je za ním veľa nadšených ľudí, ktorí si „užívajú“ leto tak, že sa obetujú pre druhých. Nás motivuje viera a láska k mladým podľa vzoru don Bosca.

Termín 7. – 14. august 2016
Vek ukončený 3. – 7. ročník

(pre starších je možnosť zapojiť sa ako pomocní animátori) *

Miesto Podskalie (pri Považskej Bystrici) www.podskalie.sk
Prihlasovanie do 28. júna 2016

online alebo cez vytlačenú prihlášku

 

Poplatok                                      

Celkové náklady na tábor na jedného účastníka sú viac ako 120 €. Poplatok zahŕňa stravu 6x denne, dopravu, tričko a materiál používaný na programe.

100

Pre členov DOMKY

a pre tých, ktorí sa prihlásia a zaplatia do 31. mája.

110 €

Pre nečlenov DOMKY.

Ak sa prihlásite cez internet, suma na zaplatenie Vám príde v potvrdzujúcom maili.

 

Spôsob úhrady

  1. Prevodom na účet po prijatí potvrdzujúceho mailu, v ktorom nájdete Váš variabilný symbol. Do poznámky uveďte meno dieťaťa. Platbu treba vykonať najneskôr do 28.6.2016.
  2. Alebo osobne hotovosťou v piatky po sv. omši v Katolíckom dome.

 

Storno podmienky:

  1. Pri odhlásení po 28.6. 2016 sa vracia 70 % uhradenej sumy.
  2. Žiadajte mailom: magurasdb@gmail.com.

 

Informovaný súhlas, lekárske potvrdenie, čestné prehlásenie

V deň nástupu na tábor Vás láskavo žiadame priniesť vyplnené a podpísané tlačivo, ktoré nájdete na vytlačenej prihláške alebo si ho môžete stiahnuť tu.

Bez týchto potvrdení nebude dieťa prijaté na tábor!

 

Prihlasovací formulár:

Vypĺňanie prihlasovacieho formulára spustíte kliknutím na nasledovný odkaz :

https://docs.google.com/forms/d/1rXqPFKm9WYOuXrUmi_n6FzJuI34FLiVt7Kc-2NZZXfA/viewform

* Pomocní animátori sa pred vyplnením prihlášky musia prísť porozprávať s vedúcim tábora Petrom Magurom, SDB.


logo MSVVAS SRlogo-iuventa