Festa don Bosca

Saleziánske stredisko, resp. po dubnicky povedané, Kaťák. Je to miesto, kde mnoho mladých nachádza spoločenstvo a prijatie. Tento status Kaťák nedostal len tak. Niekto ho musel vytvoriť, lepšie povedané stále na novo vytvárať. Áno, sú to práve dubnickí saleziáni, ktorí svojou charizmou dávajú priestor pre budovanie spoločenstva. Avšak ani dubnickí saleziáni tu nie sú len tak sami od seba. Niekto ich tiež raz musel založiť. A práve o tom Niekom bola nedeľná oslava, po taliansky Festa, v Kaťáku. Teda aj tento rok patril posledný januárový víkend don Boscovi, ktorý sa narodil pre nebo 31.1. v roku 1888. Pri tejto príležitosti sa na pódiu predstavili skauti, tanečníčky z SCVČ Laura, miništranti, mladí hudobníci a stretká so svojim programom, dokonca spoločnými silami predviedli vydarené vystúpenie aj saleziáni a saleziánky z Dubnice. Nechýbali ani povzbudivé slová exalievok a samozrejme plná hala návštevníkov, ktorí si nenechali ujsť túto udalosť. Celý program sprevádzali mladí moderátori z radov súčasných animátorov. Núdza nebola ani o občerstvenie z rúk ochotných dobrodincov. Záver patril príhovoru don Bohuša Levka, ktorý pozval všetkých, aby vytvárali spoločenstvá nielen v Kaťakú, ale všade tam, kde budú a sú.

Svätý Ján Bosco, oroduj za nás.