Oznamy na 4. nedeľu v Cezročnom období – 29. január 2023

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka bl. Bronislava Markiewicza, kňaza saleziána.
V utorok je slávnosť sv. Jána Bosca, kňaza, otca a učiteľa mládeže. Pozývame vás všetkých aj celú saleziánsku rodinu na slávnostnú sv. omšu o 19.00 hod. do kostola sv. Jána Bosca.
Vo štvrtok je sviatok Obetovanie Pána. Deň zasvätených osôb.
Budúca nedeľa je 5. nedeľou v Cezročnom období.

  1. Dnes vás pozývame na oslavu nášho zakladateľa sv. Jána Bosca programom pre všetkých s názvom Festa don Bosca o 15.30 hod. v telocvični Katolíckeho domu. Prosíme ochotné mamičky alebo babičky o koláč na záverečné spoločné agapé. Všetci ste srdečne pozvaní.
  2. V stredu 1. februára sa budú v Kostole sv. Jakuba po sv. omšiach zapisovať úmysly sv. omší na marec a apríl.
  3. Tento týždeň je aj prvopiatkový, preto spovedáme vo štvrtok a piatok od 17.00 hod. v Kostole sv. Jakuba.
  4. Na prvý piatok bude o 7.50 hod. sv. omša pre školu v Kostole sv. Jakuba a o 17.00 hod. chvály. Mladých pozývame o 19.00 hod. na duchovnú obnovu, ktorú zakončíme o 20.15 hod. mládežníckou sv. omšou.
  5. V sobotu je Fatimská sobota ako zvyčajne.
  6. Do pozornosti dávame Rodinný karneval, ktorý sa uskutoční 12. februára o 15.30 hod. v Katolíckom dome.
  7. Vstupenky na Ples rodičov a priateľov našej školy, ktorý sa uskutoční 18. februára v Kolačíne, sú v predaji na sekretariáte školy alebo v predajni Kasoče. Viac info nájdete na plagáte.
  8. Prípravu na sviatosť manželstva pre snúbencov začíname 4. marca o 9.00 hod. v Katolíckom dome. Viac info k dátumom a potrebným veciam k vybaveniu nájdete na nástenke.
  9. Kto má záujem o krátky životopis sv. Jána Bosca, môže si ho za dobrovoľný príspevok vziať zo stolíka.
  10. V rámci spoznávania a vytvárania rodinných vzťahov vo farnosti začíname predstavovanie spoločenstiev našej farnosti, ktoré nájdete na prostrednej nástenke pred Kostolom sv. Jakuba. Spoločenstvá budú vyzvané zapojiť sa.