Po piatich rokoch ožilo divadlo

Divadelnou hrou od svetoznámej spisovateľky a dramatičky Agathy Christie prerušil novovzniknutý divadelný súbor päťročnú prestávku. Najhranejšiu detektívku Agathy Christie Pasca na myši si prišlo začiatkom januára pozrieť približne 200 divákov. Dvojhodinové predstavenie v dvoch dejstvách si niektorí diváci museli doslova odstáť pre nedostatok miesta.

„Divadlo bolo z môjho pohľadu veľmi zaujímavé. Keďže poznám hercov, páčili sa mi zadelené charaktery postáv. Určitým spôsobom bolo humorné, no vražda vo mne vyvolala reálne emócie. Klobúk dole všetkým, ktorí sa na vytvorení tohto predstavenia podieľali“, hodnotí divadlo Katarína, ktorá dúfa v obnovenie divadelných predstavení.

Novovzniknutý divadelný súbor v počte osem členov si pod režisérsky patronát vzali Alžbeta Kubištelová a Peter Štellmach SDB. „S nácvikom sme začali už začiatkom septembra kvôli náročnosti celého divadla. Počas skúšok som mala trochu strach, či to zvládneme nacvičiť. No všetci sa do toho pustili s odhodlaním a zvládli sme to. Na všetkých som naozaj veľmi hrdá,“ zhodnotila premiéru režisérka.

Divadlo by však nebolo divadlom bez kulís, poriadneho nasvetlenia či nazvučenia, hudby a upútaviek. A tak veľkú vďaku po predstavení venovali divadelníci Jánovi (Bobemu) Drgoňovi SDB, ktorý sa vo veľmi veľkej miere zaslúžil o kulisy, ozvučenie a osvetlenie, Michalovi Granátovi (jednému z hercov), ktorý skomponoval k divadlu skvelú hudbu a takisto súrodencom Sieklovcom, ktorí pomáhali či už s kulisami, ozvučením, alebo propagáciou.

foto: Veronika Sieklová