Čas duchovných obnov …

Posledné týždne roka patria aj postupnej príprave na Vianoce.

Aj žiaci z CZŠ sv. Dominika Savia  majú možnosť prežiť čas zastavenia, zamyslenia, obnovy. Pod vedením direktora Pavla Piatrova a sr. Adi Badíkovej majú triedy možnosť stráviť doobedia na novom mieste, so zaujímavou témou a aktivitami, ktoré ich môžu viac priblížiť k Bohu, oživiť a vylepšiť vzťahy a tvorivo i zaujímavo stráviť tento špeciálny čas.

Aj žiaci 6. ročníka navštívili v stredu 22.11.2017 priestory SCVČ Laura u sestier saleziánok. Duchovnou obnovou s mariánskou tematikou ich sprevádzala sr. Elena Holá. Žiaci sa s ňou na úvod zoznámili, podelili sa o svoje mená a ich významy a po krátkom modlitbovom úvode sa pustili do zaujímavých aktivít.

Najskôr sa rozdelili do 3 skupín a po prečítaní úryvkov z Lukášovho evanjelia mali divadelne znázorniť hlavné udalosti Ježišovho detstva, ktoré sa v ňom spomínajú. Prešli tak od Nazareta, cez Ain Karim a Betlehem až do Jeruzalema. Hereckých úloh sa ujali veľmi zapálene a tvorivo ich doplnili dostupnými rekvizitami.

A potom už nasledovala hodina intenzívneho stíšenia za zvukov meditatívnej hudby pri umelecko-výtvarnom stvárňovaní vety: „Mária zachovávala všetky Božie slová vo svojom srdci.“ Deti si tak vyskúšali, aké bolo kedysi náročné prepisovanie Biblie v kláštoroch a ako môžu do posvätného textu vložiť kúsok seba, svojho uvažovania a chápania, pomocou svojich umeleckých daností. Výsledky boli naozaj očarujúce!

„Myslím, že deti prežili u nás veľmi pekný čas! Aj ja sama som bola povzbudená ich pozornosťou a nadšením, s akým plnili zadané úlohy. Veľa som sa pri nich naučila aj o Máriinom chápaní a prežívaní Božej lásky! Vďaka!“

(sr. Elena Holá, FMA)