Birmovka 2018

A je dobojované …. alebo môžeme povedať, že boj sa ešte len začal ?

Dnes, 29.9.2018 sa v Kostole svätého Jakuba konala birmovka. Boh Otec, skrze Mons. ThLic. Hriadela, generálneho vikára Žilinskej diecézy,  udelil sedem darov Ducha Svätého asi sedemdesiatim birmovancom z Dubnice nad Váhom a okolia. Otec generálny vikár v kázni spomínal, že práve vďaka sviatostiam sa náš svet stále obnovuje. Preto i my veríme, že Duch Svätý bude veľkou posilou v živote dospelých kresťanov, ku ktorým sa dnešnou birmovkou pridali práve títo birmovanci.

 

 

Veľká vďaka patrí pánu farárovi Mariánovi Bielikovi a všetkým kňazom a saleziánom, ktorí počas celého roka pripravovali mladých, ale i dospelých, na prijatie sviatosti birmovania.