Animátori spoznávali svoju cestu zrenia

Druhý animátorský víkend v tomto škol. roku začal symbolicky na slávnosť Nepoškvreného počatia Panny Márie, kedy si pripomíname vznik don Boscovho oratória a tiež prvého „Stretka Nepoškvrnenej“, ktorého protagonistom bol sv. Dominik Savio. Miestom konania Animáku bola neďaleká Nová Dubnica, kde sa animátori oboch stredísk mohli bližšie spoznať počas piatkového večera. Chutné palacinky, ohník v krbe, radosť z hier či spoločná modlitba, to všetko vytváralo príjemnú atmosféru ako na Valdoccu.

Celá sobota bola venovaná jednej téme, na ktorú sa však animátori mohli pozrieť z viacerých strán. Cestami zrenia ich postupne previedli sr. Danka (význam hry a môj „don Calosso“), don Peter (realita, vízia, cesta a 5 dimenzii osobnosti), don Štello (etapy cesty chlapca a dievčaťa) a tiež sr. Lenka a sr. Ela (saleziánska asistencia v praxi). Animátori tak mohli spoznať cez tento celoslovenský projekt Cesty zrenia, na ktorom už viac ako desať rokov pracujú viacerí vychovávatelia v duchu saleziánskeho preventívneho systému, akú cestu oni sami prešli a kam by mohli priviesť aj deti, ktorým sa venujú.

Vrcholom dňa bola sv. omša, po ktorej nasledoval chutný obed. Záver stretnutia patril už tradične infobloku o blížiacich sa akciách a podarilo sa začať aj s prípravou na jarný prímestský tábor.

Veríme, že aj vďaka tomuto Animáku sa zapáli v našom stredisku väčšia túžba po stretku, na ktoré chodíme spolu s rovesníkmi, aby sme rástli a tiež po stretku, ktoré vedieme ako animátori, aby sme sprevádzali druhých po ceste ku zrelosti.

(don Štello SDB)