Oznamy na nedeľu Krstu Krista Pána – 9. január 2022

Liturgický kalendár:
Dnešnou slávnosťou sa končí Vianočné obdobie a začína sa obdobie cez rok.
Budúca nedeľa je 2. nedeľou v Cezročnom období.

  1. Pokračujeme s ponukou pre tých, ktorí sa chcú prehĺbiť v poznaní Svätého písma a modlitbe s ním. Lectio divina bude každý druhý a štvrtý štvrtok v mesiaci v kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. Vo štvrtok ste vítaní.
  2. Obnovili sme celodenné piatkové adorácie od rannej po večernú sv. omšu. Tichá modlitba adorácie nech je pre našu farnosť naším prvým krokom v spoločnom kráčaní spolu s celou Cirkvou.