Oznamy na 2. nedeľu v období cez rok – 16. január 2022

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Antona, opáta.
V piatok je spomienka sv. Agnesy, panny a mučenice.
V sobotu je spomienka pre saleziánsku rodinu bl. Laury Vicuňovej, dievčaťa a zároveň začíname modlitbu deviatnika k sv. Jánovi Boscovi. 
Budúca nedeľa je 3. nedeľou v Cezročnom období.

  1. Dnes o 15.30 bude online stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie. Bližšie informácie sme rodičom poslali mailom.
  2. Mierne sa uvoľnili obmedzenia týkajúce sa sv. omší a maximálny počet osôb sa zvýšil na 100. Povzbudzujme hlavne mladých, aby prichádzali na sv. omše. Zároveň sme nateraz obnovili činnosť stretiek a krúžkov pre deti a mladých a spoločenstvá s dovolenými obmedzeniami.
  3. V sobotu budú mať saleziáni spolupracovníci z nášho strediska výročnú konferenciu, pri ktorej zvolia aj novú miestnu radu.